Kağıt (Ana Hammadde) için Uygulanan Testler

Halkasal Ezilme Dayanım (RCT – Ring Crush Test)

Silindirik hale getirilmiş numuneye dik olarak kuvvet uygulanması ile kağıdın ezilmeden dayanabileceği en büyük basma kuvvetidir.

Dikey Ezilme Dayanımı (CCT – Corrugated Crash Test)

175 °C ısıdaki Oluklama Cihazından geçirilerek Ondüle haline getirilen fluting kağıdın dikey basınca maruz kaldığında ezilmeden dayanabileceği en büyük kuvvettir. Birimi kN/m’dir.

Yüzey Ezilme Dayanımı (CMT – Conconra Medium Test)

175 °C ısıdaki Oluklama Cihazından geçirilerek Ondüle haline getirilen kağıdın yüzeyine dik yönde uygulanan kuvvet ile olukların ezilmeden dayanabileceği en büyük kuvvettir. Birimi N’dur.

Kağıt Kopma Dayanımı

Kağıdın kopmadan önce dayandığı birim genişlik başına en büyük kopma direncidir. Birimi Kn/m’dir.

Su Emiciliği (COBB Test)

Standart atmosfer şartlarında 1 m² kağıdın 1 cm yüksekliğinde su sütunu altında belirli bir sürede emdiği su miktarıdır. Birimi gr/m²’dir.

Gramaj Testi

Standart atmosfer şartlarında kağıdın 1 m²’sinin gram olarak kütlesidir. Birimi gr/m²’dir.

Nem Testi

Kağıdın içerdiği su oranının belirlenmesidir. % olarak ifade edilir.

Yarı Mamule Uygulanan Testler

Kenar Ezilme Dayanımı (ECT – Edge Crush Test)

Standart atmosfer şartlarında oluklu mukavvanın oluklarına paralel olarak basınç uygulanması sonucunda, olukların ezilmesi için gerekli kuvvettir. Birimi kN/m’dir.

Yüzey Ezilme Dayanımı (FCT -Flat Crush Test)

Standart atmosfer şartlarında oluklu mukavvanın,yüzeyine dik olarak basınç uygulanması sonucunda, olukların ezilmesi için gerekli basınç miktarıdır. Bu test ile ondüle tabakasının elastikiyeti, diğer bir deyişle darbe emme mukavemeti ölçülür. Birimi kPa’dır.

Patlama Dayanımı (BST-Bursting Strength Test)

Oluklu mukavvanın standart atmosfer şartlarında hidrolik bir basınç uygulanarak patlayabilmesi için gerekli basınç değeridir. Oluklu mukavvanın bölgesel zorlanmalara karşı dayanma gücü hakkında bilgi verir. Birimi kgf/cm²’dir.

Mamule Uygulanan Testler

Kutu Ezilme Dayanımı (BCT -Box Compression Test)

İçi boş kutunun, dikey ezilmeye karşı göstereceği direnci belirlemek için yapılır. Bu test sonucu bize üst üste istiflenen kutuların ezilme direnci hakkında bilgi verir. Birimi kgf’dur.

Hassas Renk Ölçümü (Spektrofotometre)

Numuneden belirli spektrumlarda ışık geçirilmesi ve bu ışının ne kadarının numune tarafından absorblandığını bulması esasına dayanır.

Yardımcı Malzemelere Uygulanan Testler

Viskozite Ölçümü (Viskozimetre(

Viskozite Ölçümü (Viskozimetre)

Tutkalın yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür .Brookfield metodu ile ölçülür birimi cP ‘dır.

Kalınlık Ölçümü (Kumpas)

Kalınlık Ölçümü (Kumpas/ Mikrometre)

Levha veya kağıt için yapılan kalınlık ölçümüdür.